Kennel Givunja

 

 Gundogs

Valp fra Kennel Givunja / Requirement for puppy buyers

Se planlagte kull HER
/Planned litter HERE

Vi selger valper til de som skal bruke hunden sin aktivt og prioritere å selge valper til de som vil gå prøver, konkurrere og jakte med hunden. Ikke alle ønsker å konkurrere, men hunden skal trenes og ha et aktivt liv. Før dere sender oss en mail ønsker vi at dere har satt dere godt inn i rasen og har en plan for hva dere kan tilby hunden. Vi gleder oss til å høre fra dere!

 

Labrador:  Vi har labradorer av jaktlinjer og selger valper til jakt- og prøveinteresserte.


Vi bruker kun hunder i avlen som har de kvalitetene vi mener rasen bør ha. Det er likevel ingen garanti for hvordan en valp vil utvikle seg. Drømmen er å avle friske og mentalt sterke hunder med god arbeidslyst, jaktegenskaper og et rasetypisk eksteriør


Valpene leveres fra oss med

 •  Kjøpskontrakt fra NKK
 •  Registrerte i NKK
 •  Første vaksinering og valpekontroll
 •  Ormkurbehandlet
 •  ID-merket
 •  Forsikret i Agria (forsikringen gjelder frem til 10 dager etter at valpen er hentet. Man kan overta forsikringen uten karenstid innen 10 dager)
 •  Fòr til de første dagene
 •  Teppe/leke med lukt fra mor
 •  Informasjonshefte, nyttige tips
 •  Kontakt med oss gjennom hele hundens liv

Våre krav/forventninger til valpekjøpere

 • Først og fremst er det viktig for oss at dere har satt dere godt inn i rasen. Er dette riktig rase for dere? 
 • Hva kan dere tilby hunden, hva skal hunden brukes til?
 • En valp krever svært mye tid. En valp kan blant annet ikke være alene hjemme en hel arbeidsdag.
 • Hunden skal HD og AD røntges ved 18 mnd alder
 • Hunden skal følges opp av veterinær gjennom hele livet og vi skal informeres om eventuelle sykdommer
 • Holde hunden forsikret
 • Hunden skal fòres med kvalitetsfòr
 • Blir det aktuelt å bruke hunden i avl skal vi informeres om dette
 • Oppstår det en situasjon som gjør at hunden må omplasseres skal vi kontaktes først og har førsterett til å kjøpe hunden tilbake til avtalt pris
 • Hunden skal brukes aktivt og ikke minst blir et fullverdig familiemedlem. Valpekjøpere som har klare mål for hunden vil bli prioritert. 


Valpene vokser opp i huset vårt. Vi legger mye vekt på sosialisering av valpene for å gi de en god start på livet. Når valpene er gamle nok vil de blant annet møte forskjellige mennesker, barn, andre hunder, andre dyr, kjøre bil og oppleve forskjellige plasser. 


Vi ønsker å holde kontakt med valpekjøpere hele hundens liv. Det er en av grunnene til at vi i utgangspunktet ønsker å møte alle valpekjøpere før vi levere valpene fra oss. Vi har forståelse for at avstand av og til kan gjøre dette vanskelig.


Vi tar ikke i mot besøk fra valpekjøpere før valpene er ca. 4 uker gamle. Dette gjør vi for å gi tispen og valpene en rolig start på livet. De første ukene vil de kun være sammen med familie.


Når valpene er 7 uker gamle bestemmer vi hvilken valp som skal til hvilken familie. Vi venter lengst mulig for å ha et best mulig grunnlag for å velge rett valp til rett valpekjøper. 


Kull hos oss får sin egen side her på hjemmesiden med informasjon og en side på vår Facebook som oppdateres jevnlig med bilder og rapporter.  


Er du er interessert i en valp fra kennel Givunja, send oss en utfyllende mail (maiken.henriksen@outlook.com). Useriøse henvendelser besvares ikke.


/We only sell puppies to people that want to work with their dog. Puppy buyers that want to compete and qualify their dogs will be prioritized. 

The dog must be a part of the family and get a loving and permanent home.  


We want puppy buyers that use time an energy to follow up their dog, and who will keep in touch with us on a regular basis throughout the dogs life. We want puppy buyers that understand that you have to put time and work into your dog to get a well behaved and balanced dog. 


The puppies are delivered with: 

 • Standard contract from NKK
 • Registered in NKK
 • Vaccinated and veterinary certification
 • Have been dewormed
 • ID marked with chip
 • Insurance against hidden faults
 • Food for the first days
 • Blanket from the puppy pen
 • A lot of information
 • Contact with us through the dogs life

Requirements for puppy buyers: 
 • You have thought carefully through what it means to have a labrador/toller
 • You have to give the dog an active and loving home
 • A puppy can not stay alone at home all day, so you have to be able to take holiday or bring the puppy to work
 • X-ray the hips and elbows at 15-18 months of age
 • Keep the dog insured
 • Give the dog quality food
 • Bring the dog to the vet when it needs it
 • Give us information if the dog gets sick
 • Contact us first if you cant keep the dog
 • We want to meet you before we decide if you get to buy a puppy from us

We put a lot effort in socializing the puppies. They will grow up in our house and from 4 weeks of age be a part of our everyday life.They will meet all kind of people, dogs and other animals, new places, drive car and so on. Every litter her at Kennel Givunja get a puppyblog so you can follow them before delivering. If you want a puppy from us you should be interesting in working with your dog. If you are interested in a puppy from Kennel Givunja, please contact us at maiken.henriksen@outlook.com